BOUWKUNDE

Wij bieden u gedegen jarenlange praktijkervaring met kennis van het bouwbesluit. Wij vertalen uw bouwplannen naar papier en toetsen uw mogelijkheden conform Bouwregelgeving en bestemmingsplan. Wij verzorgen voor u het gehele vergunningen traject. Tevens zijn wij in staat u een variërende ervaring en een concurrerend all-in tarief aan te bieden.

Constructieve uitwerkingen :                  Overige uitvoerings- 

Palenplan                                                                                      en productie tekeningen :

Matenplan fundering                                                                  Staalconstructie

Wapeningstekeningen                                                                 Prefab-constructie

Vormtekeningen                                                                            Houtconstructie

Staalconstructie

 Prefab constructie

 Houtconstructie

 Kunstwerken

Werktekeningen

 

 

CIVIEL

Wij bieden u jarenlange ervaring op basis van korte communicatie lijnen. Als dienstverlenend bureau verzorgen wij de technische uitwerking van projecten ontworpen door ingenieurs- en adviesbureaus en zijn wij in staat u een variërende ervaring en een concurrerend all-in tarief aan te bieden.

Visualisaties:

Video’s

Landschap studies

Virtual Reality   

Fotorealistische beelden   

Verkoopboekjes

Verkoopplaten

 

 

Bouwkundig:                                                    Bouwbesluitberekeningen:                      

Het vooroverleg voeren wij                                                                   EPN- of EPC- berekening

Het ontwerp is van onze deskundige hand                                          ventilatieberekening

De bestek-, detail-, en uitvoeringstekeningen                                    daglichtberekening

     worden gemaakt door onze vakmensen                                               spuiberekening

De aanvraag voor vergunningen kunt u aan ons                                milieu prestatieberekening

     overlaten                                                                                                  verdunningsfactor berekenen

Wij voeren de directie

Wij blijven tot de oplevering 

CONSTRUCTIE

Met Rivocon heeft u een multifunctioneel tekenbureau tot uw beschikking wat vooral sterk is in het bijstaan van bedrijven met ondersteunde en/of projectmatige bouwtechnische tekenwerkzaamheden voor beton-, staal-, en prefab constructies. Bijvoorbeeld wanneer u tijdelijk een extra capaciteitsbehoefte heeft.

Civiele uitwerkingen :

Betonconstructie t.b.v. verschillende kunstwerken b.v.                   Sluizen  

 onderdoorgangen en tunnels                                                                    Kabels en leidingen

Containerterminals                                                                               Revisie en As built tekeningen

Kademuren

Keerwanden

Duikers

Spoorwegconstructies

Tenders

Onderhoudswerkzaamheden

 

3D VISUALISATIES

Onze 3D visualisaties en 3D animaties op het gebied van vastgoed, architectuur en civiel visualisatie zijn gericht op de zichtbaarheid van uw innovatieve product en zijn tevens geschikt voor uw marketing doeleinden. Wij zijn in staat uw ideeën met behulp van de juiste software te verbeelden.

BOUWKUNDE

Wij bieden u gedegen jarenlange praktijkervaring met kennis van het bouwbesluit. Wij vertalen uw bouwplannen naar papier en toetsen uw mogelijkheden conform Bouwregelgeving en bestemmingsplan. Wij verzorgen voor u het gehele vergunningen traject. Tevens zijn wij in staat u een variërende ervaring en een concurrerend all-in tarief aan te bieden.

Bouwkundig:

✔ Het vooroverleg voeren wij 

✔ Het ontwerp is van onze deskundige hand

✔ De bestek-, detail-, en uitvoeringstekeningen worden gemaakt door onze vakmensen

✔ De aanvraag voor vergunningen kunt u aan ons    overlaten

✔ Wij voeren de directie

✔ Wij blijven tot de oplevering 

Bouwbesluitberekeningen:

✔ EPN- of EPC- berekening

✔ ventilatieberekening

✔ daglichtberekening

✔ spuiberekening

✔ milieu prestatieberekening

✔ verdunningsfactor berekenen

CONSTRUCTIE

Met Rivocon heeft u een multifunctioneel tekenbureau tot uw beschikking wat vooral sterk is in het bijstaan van bedrijven met ondersteunde en/of projectmatige bouwtechnische tekenwerkzaamheden voor beton-, staal-, en prefab constructies. Bijvoorbeeld wanneer u tijdelijk een extra capaciteitsbehoefte heeft.

Constructieve uitwerkingen :

✔ Palenplan

✔ Matenplan fundering

✔ Wapeningstekeningen

✔ Vormtekeningen

✔ Staalconstructie

✔ Prefab constructie

✔ Houtconstructie

✔ Kunstwerken

✔Werktekeningen

Overige uitvoerings- en productie tekeningen :

✔ Staalconstructie

✔Prefabconstructie

✔ Houtconstructie

 

 

 

 

 

 

CIVIEL

Wij bieden u jarenlange ervaring op basis van korte communicatie lijnen. Als dienstverlenend bureau verzorgen wij de technische uitwerking van projecten ontworpen door ingenieurs- en adviesbureaus en zijn wij in staat u een variërende ervaring en een concurrerend all-in tarief aan te bieden.

Civiele uitwerkingen :

✔ Betonconstructie t.b.v.               verschillende kunstwerken  b.v.      onderdoorgangen en tunnels

✔ Containerterminals

✔ Kademuren

✔ Keerwanden

✔ Duikers

 

✔ Spoorwegconstructie

✔ Tenders

✔ Onderhoudswerkzaamheden

✔Sluizen

✔Kabels en leidingen

✔Revisie en ASbuilt tekeningen

3D VISUALISATIES

Onze 3D visualisaties en 3D animaties op het gebied van vastgoed, architectuur en civiel visualisatie zijn gericht op de zichtbaarheid van uw innovatieve product en zijn tevens geschikt voor uw marketing doeleinden. Wij zijn in staat uw ideeën met behulp van de juiste software te verbeelden.

Visualisaties:

✔ Video’s

✔ Landschap studies

✔ Virtual Reality   

✔ Fotorealistische beelden   

✔ Verkoopboekjes

✔ Verkoopplaten